นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย
และ นายเฐาศิริษ ศิวาคม กรรมการผู้จัดการบริษัท
Scenical Development ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อเพื่อใช้ในโครงการ
Khao Yai FORESTA จังหวัดนครราชสีมา

Home & Decor

January, 2012

Milimet Design

December 6, 2011

The Condominium

February, 2012

Around Magazine

January, 2012

Bangkok Biz News

March 26, 2011

Bangkok Biz News

December 24, 2011

Being Bangkok

January, 2012

Brand Age

April, 2011

Chill Out

April, 2011

Daily News

May 21, 2011

Decoration Guide

May 21, 2011

Golf Digest

September, 2011

Got Arch

Here We Chic

April 12, 2011

Home & Decor

May, 2011

Pocket Book

January, 2012

Post Today

May 8, 2011

Priew

March, 2011

Siam Sport

August 1, 2011

Siam Dara

February 16, 2011

Siam Rath

February 8, 2011

Thailand's Best Hotel

January, 2012

ThaiPR.net

August 3, 2011

ThaiPR.net

March 24, 2011

Thai Rath

May 26, 2011

Vieva

May, 2011

ASTV

October 18, 2010

Bangkok Biz News

December 12, 2010

Bangkok Business

December 6, 2010

Dokbia Turakit

November 18, 2010

Matichon Online

November 29, 2010

Post Today

November 30, 2010

Siam Dara

July 30, 2010

Siam Rath

November 18, 2010

ThaiPR.net

December 1, 2010

ThaiPR.net

December 2, 2010

Thai Rath

December 2, 2010

Than Setthakit

December 21, 2010

Than Setthakit

December 23, 2010